วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การฟิตซ้อมไก่ก่อนออกชน


1.การวิ่งสุ่ม เป็นการออกกำลังกายไก่ชนให้ได้กำลังขา
2.การโดดกล่อง เป็นการออกกำลังกายไก่ชนให้ได้กำลังปีกและกำลังขาพร้อมๆกัน
3. การลงนวมเป็นการออกกำลังกายให้ไก่อีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากวิ่งสุ่ม โดดกล่องมหรือวิธีอื่นๆ ซึ่งมีทั้งข้อดีและขอเสียเช่นกันข้อดี คือทำให้เนื้อตัวไก่มีความแข็งแรงเป็นการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกวิธีหนึ่งเพราะได้ใช้กำลังเกือบทุกส่วนของร่างกายข้อเสีย คือ การนวมไก่ควรคำนึงถึงคู่นวมของไก่ด้วย กล่าวคือ ควรหลีกเลี่ยงไก่นวมที่เป็นไก่พม่า หรือไก่ที่โยนแข้งเปล่าบ่อยเพราะจะทำให้ให้บอบช้ำมากจนเกินไป หรืออาจทำให้ไก่ดีดไก่ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งควรตัดปีกไก่คู่นวมออกเพื่อลดแรกกระแทกเวลาไก่โยนแข้งเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น